نمایش 1–12 از 48 نتیجه

چراغ قوه نگهبانی

چراغ قوه ها یک وسیله بسیار حائز اهمیت و کاربردی هستند که وجود آن لازمه در برخی از مشاغل است .

به خصوص در حوزه نگهبانی و حراست  که میتواند از کارخانه ، کارگاه، نظامی، خانه و … باشد

این وسیله  با انتشار نور می تواند  هر تاریکی را روشن کند  با توجه به اینکه چراغ قوه های جدید وزن کمی دارا هستند

میتوان آن ها را به راحتی حمل کرد