در حال نمایش 11 نتیجه

چراغ قوه روی سلاح

نصب چراغ قوه بر روی سلاح  یا اسلحه می تواند کاری سخت، دشواروخطرناک  باشد ، مخصوصا اگر به شکل ناصحیح و یا خیلی سریع انجام شود

بسیاری از کاربران تاکتیکی از چراغ قوه در شرایط خطرناک و پر استرس استفاده می کنند.

کمپانی نایتکر و فنیکس به خوبی  این موضوع را کنکاش کرده و همیشه به دنبال راهی  برای حفظ کاربران تاکتیکی،

و ایجاد امنیت قرار می گیرد .